Tegoroczny budżet KFS jest o połowę mniejszy niż obecnie. Dlatego wcześniej warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

Altkom Akademia spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS:

  • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
  • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów
  • posiadamy certyfikat ISO - potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2018 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (http://bur.altkomakademia.pl).

Wysokość dofinansowania

Środki w łącznej kwocie ponad 84 mln zł. przeznaczone są na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników. Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety 2018

  • Pracownicy reprezentujący zawody deficytowe w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl)
  • Firmy stosujące nowe technologie i narzędzia pracy
  • Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, nie objętych prawem do emerytury pomostowej.

Działania Krok po Kroku - w czym możemy pomóc...

LP Działania Firma Altkom Akademia Powiatowy Urząd Pracy
1 Chęć skorzystania z KFS TAK
2 Zbadanie potrzeb szkoleniowych TAK
3 Wybór szkoleń TAK doradztwo
4 Uzupełnienie wniosku TAK doradztwo
5 Złożenie wniosku TAK TAK
6 Pozytywna decyzja TAK
7 Podpisanie umowy z Urzędem TAK TAK
8 Podpisanie umowy z Altkom Akademią TAK TAK
9 Przelanie środków na konto firmy TAK
10 Realizacja szkolenia TAK
11 Wystawienie faktury TAK
12 Opłacenie faktury TAK
13 Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury) TAK

Pomożemy Ci bezpłatnie!

Infolinia edukacyjna - szkolenia
Infolinia
801 258 566
Infolinia edukacyjna - szkolenia
E-mail
szkolenia@altkom.pl


Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą

*
*
*
*

* Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie na niniejszy adres e-mail bezpłatnego newslettera od firmy Altkom Akademia S.A.

Dowiedz się więcej i sprawdź jakie wsparcie Ci oferujemy.
Infolinia edukacyjna - szkolenia
Infolinia
801 258 566
Infolinia edukacyjna - szkolenia
E-mail
szkolenia@altkom.pl